Jämställdhet – mer än tomma ord

14 september, 2010

Nu är det slutspurt i valrörelsen och i mötet med er väljare får jag många frågor om vår jämställdhetspolitik. De rödgröna har hög svansföring i jämställdhetsfrågorna men det är vi som har politiken.

Alliansen har satsat tio gånger mer på jämställdhet än vad Socialdemokraterna gjorde under förra mandatperioden. Vi har skärpt kampen mot våld mot kvinnor, ökat kvinnors ekonomiska oberoende genom jobbskatteavdraget och gjort svarta jobb vita i en kvinnodominerad bransch. Alliansens reformer är breda och gör skillnad i människors vardag. Några exempel:

  • Med vårt jobbskatteavdrag har vårdbiträdet fått behålla mer av sin lön – motsvarande en hel månadslön extra. Det är arbetsmarknadens parter som ansvarar för kampen mot de strukturella löneskillnaderna men under tiden gör jobbskatteavdraget skillnad i plånboken och vardagen. Vi kommer att införa ett femte jobbskatteavdrag så snart ekonomin tillåter.
  • Vänsterpartierna vill utvidga ROT-avdraget och avskaffa vårt RUT-avdrag och gynnar därmed mansdominerade branscher på bekostnad av kvinnodominerade branscher. Deras politik leder till att tusentals människor, merparten kvinnor, riskerar att förlora jobbet eller tvingas tillbaka i svarta jobb med otrygga villkor.
  • De rödgröna har prataföräldraförsäkringen men väljer nu bort det i sitt valmanifest. Alliansen har valt en frivillig jämställdhetsbonus för att föräldrar ska dela mer lika på föräldraledigheten. Den vill de oppositionen avveckla och går till val helt utan politik för jämställt föräldraskap. Moderaterna och Alliansen vill fortsätta på denna väg och förbättra jämställdhetsbonusen.

Läs gärna hela min artikel om detta på Newsmill.

Annonser

Jämställdhet – en viktig fråga i valrörelsen

5 juli, 2010

På Svenska Dagbladets sajt har det den senaste tiden varit en debatt om Alliansens respektive de rödgrönas jämställdhetspolitik. Bland annat har Hillevi Engström skrivit ett inlägg där hon frågar vad Claes Borgström och Socialdemokraterna egentligen är beredda att göra för jämställdheten. Alliansen har under mandatperioden gjort stora satsningar på flera områden – allt från ett omfattande handlingsprogram mot våld mot kvinnor till RUT-avdrag och jobbskatteavdrag som gynnar kvinnor med små ekonomiska marginaler.

Artiklarna har legat högt på SvD:s startsida och många har varit inne och kommenterat. Dessutom skrev Vestmanlands Läns Tidning en ledare om debatten i helgen. Detta är mycket glädjande. Jämställdheten är en viktig del i det moderata förnyelsearbetet och visar att partiet blickar framåt. Moderaterna står för en politik som både tar itu med de strukturella utmaningarna när det gäller jämställdheten, men även gör skillnad i människors vardag.


Manifestation mot hedersförtrycket

24 juni, 2010

I går deltog jag på manifestationen till minne av Pela Atroshi som mördades för precis 11 år sedan. Pela fick inte leva sitt liv i frihet, hennes livsutrymme begränsades utifrån förlegade och uråldriga traditioner som kom att bli hennes död när hon blodigt dödades av sina släktingar. Det var en fin och värdig manifestation, tyvärr förminskades den när en kvinnlig riksdagsledamot ville göra partipolitik av hedersproblematiken. Den här frågan är en mycket angelägen och prioriterad fråga för alla riksdagens partier.

På Sergels Torg fanns även Pelas mamma, mina varma tankar går till henne. Att mista ett barn, kan något värre inträffa? Jag tror inte det, att dessutom mista en älskad dotter genom ett brutalt brott i den så kallade hederns namn blir än mer obegripligt. Det var väldigt starkt av Pelas mamma att vara med på minnesstunden, mina tankar går till henne och alla andra som mist en kär person genom ett grovt brott.

I mitt tal tog jag upp den starka upplevelse jag hade när Fadime Sahindal talade i riksdagen november 2001. Jag kommer aldrig någonsin att glömma bort den starka, modiga och vackra unga kvinnan som talade till en fullsatt andrakammarsal i riksdagen. Då öppnades mina ögon för det som drabbar så många kvinnor, flickor men även pojkar i vårt land – hedersrelaterat våld, hot och förtryck.

Riksdagen tar problemet på mycket stort allvar och beslutade 2007 om en handlingsplan med 56 åtgärder, där bland annat myndigheters ansvar och kunskaper ska stärkas. Skyddade boenden inrättas, utbildning säkras med mera. Nyligen tillsattes Justitierådet Göran Lambertz att utreda hur barn och tvångsäktenskap ska kunna hindras. För närvarande kartläggs förekomst av arrangerade äktenskap i Sverige. Med rätt kunskaper kan också vi i politiken fatta rätt beslut.

Jag blev besviken när denna fråga om kvinnors mänskliga rättigheter förminskas till en fråga om det är bättre med Fredrik eller Mona som statsminister, låt oss höja nivån och istället kraftsamla för utsatta och mot dessa avskyvärda handlingar.

Gå gärna in på hemsidan http://www.pelafadime.se/


Intressant studiebesök i Uppsala

14 juni, 2010

I dag har jag varit på ett synnerligen intressant studiebesök i Uppsala. Jag har fått inblick i det omfattande arbete som sker inom NCK, Nationellt centrum för kvinnofrid. Ett institut som arbetar kliniskt, forskar, utvecklar metoder och modeller rörande våld mot kvinnor. Bland annat har de fått flera regeringsuppdrag i den historiskt stora satsning som skett på att bekämpa våld mot kvinnor.

Ett konkret exempel är den dygnet runt öppna telefonlinjen, Kvinnofridslinjen som nu funnits i 2 år. När man ringer dit får man prata med professionella personer, sjuksköterskor, barnmorskor eller socionomer. Samtalet är anonymt, kostnadsfritt och går inte att spåra på telefonräkningen. Förra året registrerades ca 40 000 samtal. Många har fått råd och stöd samt hjälp med kontakter för polisanmälan m.m.

NCK har även tagit fram ett så kallat bevissäkringsverktyg för att all personal inom sjukvården i hela Sverige ska kunna utföra en noggrann läkarundersökning i syfte att säkra bevisning. Detta kit som ni ser på bilden innehåller en metodhandbok och en utförlig guide, så att även husläkaren i Vilhelmina, geriatriken i Östhammar eller gynekologen i Solna på ett rättssäkert sätt ska säkra bevis inför en kommande rättegång. Utöver detta har NCK utbildat personal inom vården, rättsväsendet och ideella organisationer.

Jag hoppas att kvinnor som kommer i kontakt med vården, försäkringskassa och arbetsförmedlingen regelmässigt ska tillfrågas om ev. förekomst av hot och våld. En sån screening skulle kunna betyda att fler kvinnor fick den hjälp som de behöver och att fler gärningsmän kan ställas inför rätta och dömas för dessa brott.


Stoppa våldtäkterna!

14 juni, 2010

Med förfäran har jag följt mediarapporteringen om alla de brutala våldtäkter som flickor och kvinnor blivit utsatta för under den gångna helgen. Tänk att vi inte kan klara av att stävja denna brutala brottslighet, dessa grova brott som drabbar alla flickor och kvinnor. Jag påstår nämligen att det inte bara är de direkta brottsoffren som drabbas, utan även så många andra. 

Jag tänker på de utsattas familjer, pojkvänner och kompisar i första hand. Men jag tänker också på oss övriga kvinnor. För jag är troligen inte ensam om att känna en olust och ett obehag när jag går på vissa platser ensam i mörkret. Eller när jag ska ut och jogga. Och aktivt väljer bort den natursköna skogen och det mjuka underlaget av oro för att utsättas för brott. Ska det vara så? Nej, självklart inte. Det är förstås helt oacceptabelt.

Därför är satsningen på fler poliser så viktig och att de arbetar när de som mest behövs. Och där de behövs. Alliansen satsar också på behandlings av sexualbrottsdömda för att minska återfallen i brott. Straffskärpningar för grova brott är också mycket prioriterat.


Läs Alliansarbetsgruppens jämställdhetsrapport

21 maj, 2010
Här hittar ni Alliansarbetsgruppens jämställdhetsrapport som presenterades i GP i morse. Den finns även på Alliansens hemsida.

 


Tio alliansförslag för ökad jämställdhet

21 maj, 2010

Idag presenterar Hillevi Engström (M), tillsammans med Nyamko Sabuni (Fp), riksdagsledamöterna Annika Qarlsson (C) och Desirée Pethrus Engström (Kd), tio punkter för ökad jämställdhet från Alliansens jämställdhetsarbetsgrupps rapport. Läs artikeln  i GP. Vi kommer under dagen att lägga ut rapporten i sin helhet här.