Manifestation mot hedersförtrycket

24 juni, 2010

I går deltog jag på manifestationen till minne av Pela Atroshi som mördades för precis 11 år sedan. Pela fick inte leva sitt liv i frihet, hennes livsutrymme begränsades utifrån förlegade och uråldriga traditioner som kom att bli hennes död när hon blodigt dödades av sina släktingar. Det var en fin och värdig manifestation, tyvärr förminskades den när en kvinnlig riksdagsledamot ville göra partipolitik av hedersproblematiken. Den här frågan är en mycket angelägen och prioriterad fråga för alla riksdagens partier.

På Sergels Torg fanns även Pelas mamma, mina varma tankar går till henne. Att mista ett barn, kan något värre inträffa? Jag tror inte det, att dessutom mista en älskad dotter genom ett brutalt brott i den så kallade hederns namn blir än mer obegripligt. Det var väldigt starkt av Pelas mamma att vara med på minnesstunden, mina tankar går till henne och alla andra som mist en kär person genom ett grovt brott.

I mitt tal tog jag upp den starka upplevelse jag hade när Fadime Sahindal talade i riksdagen november 2001. Jag kommer aldrig någonsin att glömma bort den starka, modiga och vackra unga kvinnan som talade till en fullsatt andrakammarsal i riksdagen. Då öppnades mina ögon för det som drabbar så många kvinnor, flickor men även pojkar i vårt land – hedersrelaterat våld, hot och förtryck.

Riksdagen tar problemet på mycket stort allvar och beslutade 2007 om en handlingsplan med 56 åtgärder, där bland annat myndigheters ansvar och kunskaper ska stärkas. Skyddade boenden inrättas, utbildning säkras med mera. Nyligen tillsattes Justitierådet Göran Lambertz att utreda hur barn och tvångsäktenskap ska kunna hindras. För närvarande kartläggs förekomst av arrangerade äktenskap i Sverige. Med rätt kunskaper kan också vi i politiken fatta rätt beslut.

Jag blev besviken när denna fråga om kvinnors mänskliga rättigheter förminskas till en fråga om det är bättre med Fredrik eller Mona som statsminister, låt oss höja nivån och istället kraftsamla för utsatta och mot dessa avskyvärda handlingar.

Gå gärna in på hemsidan http://www.pelafadime.se/

Annonser

Alliansens handlingsplan mot barn- och tvångsäktenskap

3 juni, 2010

Vi har tidigare berättat att Alliansregeringen har tagit fram en strategi mot barn- och tvångsäktenskap och tillsatt en utredning under ledning av Göran Lambertz.  Dessa åtgärder finns nu samlade i  regeringens Handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja . Handlingsplanen innehåller satsningar på stärkt förebyggande arbete, stöd och skydd till utsatta och förbättrad samverkan mellan myndigheter. En viktig del i  strategin är utredningen om lagstiftning för att stärka skyddet mot barn- och tvångsäktenskap.  Handlingsplanen innhåller också planerade åtgärder för att:

  • Ta fram vägledning för stöd och rehabilitering av de som utsatts för hedersvåld.
  • Utveckla en handledning för hälso- och sjukvården som även kan användas av ungdomsmottagningar och elevhälsa för att stödja flickor som söker mödomshinnerekonstruktion.
  • Förebygga och förhindra att ungdomar utsätts för bland annat hedersrelaterat våld och förtryck genom en nationell informationskampanj riktad till unga i gymnasieskolan.
  • Skapa ett myndighetsnätverk för samordning av insatser och information i arbetet med att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja.

Alla människor ska ha rätt att själva välja vem de vill gifta sig med. Men alltför många har bara den rättigheten på pappret – inte i verkligheten.  Det vill vi ändra på.


Regeringen presenterar strategi mot tvångsäktenskap

27 maj, 2010

Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni presenterar idag i Svenska Dagbladet regeringens strategi för att förhindra att unga blir gifta mot sin vilja. I förra veckan kunde vi berätta om att en utredning under Göran Lambertz tillsatts. Utredningen ska undersöka hur skyddet mot tvångs- och barnäktenskap kan stärkas genom att se över lagstiftningen och föreslå ändringar.

Nu presenteras ytterligare åtgärder. Fokus är på stärkt förebyggande arbete, stöd och skydd, förbättrad samverkan mellan myndigheter och ökad kunskap. Några av de åtgärder som föreslås är rehabilitering av dem som utsatts för hedersvåld, stöd till flickor som söker ”mödomshinnerekonstruktion” och råd till unga i riskzonen på regeringens webbplats. Det är mycket glädjande att regeringen tar ett samlat grepp på det hedersrelaterade förtrycket och lägger fram konkreta förslag.


Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap

20 maj, 2010

Hela 70 000 ungdomar i vårt land upplever att de inte har möjlighet att fritt välja vem de ska gifta sig med. Det är oacceptabelt – vi behöver verkningsfulla åtgärder mot barn- och tvångsäktenskap. Alliansregeringen har därför i dag gett en utredare i uppdrag att ta fram fördjupad kunskap om problemet och förslag till åtgärder för att motverka tvångsäktenskap och barnäktenskap. Utredaren ska se över all relevant straffrättslig, civilrättslig och internationellt privaträttslig lagstiftning och lägga fram lagförslag för att stärka skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Utredningen ska vara klar den 21 maj 2012. Mycket bra tycker vi för äktenskap ska bara ingås av vuxna människor och av fri vilja.