Jämställdhet – mer än tomma ord

14 september, 2010

Nu är det slutspurt i valrörelsen och i mötet med er väljare får jag många frågor om vår jämställdhetspolitik. De rödgröna har hög svansföring i jämställdhetsfrågorna men det är vi som har politiken.

Alliansen har satsat tio gånger mer på jämställdhet än vad Socialdemokraterna gjorde under förra mandatperioden. Vi har skärpt kampen mot våld mot kvinnor, ökat kvinnors ekonomiska oberoende genom jobbskatteavdraget och gjort svarta jobb vita i en kvinnodominerad bransch. Alliansens reformer är breda och gör skillnad i människors vardag. Några exempel:

  • Med vårt jobbskatteavdrag har vårdbiträdet fått behålla mer av sin lön – motsvarande en hel månadslön extra. Det är arbetsmarknadens parter som ansvarar för kampen mot de strukturella löneskillnaderna men under tiden gör jobbskatteavdraget skillnad i plånboken och vardagen. Vi kommer att införa ett femte jobbskatteavdrag så snart ekonomin tillåter.
  • Vänsterpartierna vill utvidga ROT-avdraget och avskaffa vårt RUT-avdrag och gynnar därmed mansdominerade branscher på bekostnad av kvinnodominerade branscher. Deras politik leder till att tusentals människor, merparten kvinnor, riskerar att förlora jobbet eller tvingas tillbaka i svarta jobb med otrygga villkor.
  • De rödgröna har prataföräldraförsäkringen men väljer nu bort det i sitt valmanifest. Alliansen har valt en frivillig jämställdhetsbonus för att föräldrar ska dela mer lika på föräldraledigheten. Den vill de oppositionen avveckla och går till val helt utan politik för jämställt föräldraskap. Moderaterna och Alliansen vill fortsätta på denna väg och förbättra jämställdhetsbonusen.

Läs gärna hela min artikel om detta på Newsmill.

Annonser

Expressens valstuga och löner

3 september, 2010

Igår var Hillevi Engström hos Expressens valstuga vid Sergels torg och höll ett kort anförande och svarade på frågor från allmänheten. I sitt anförande berättade Hillevi om de satsningar som Alliansen gjort på jämställdhetsområdet. Sammanlagt uppgår de till 1,2 miljarder under mandatperioden. Hillevi pekade också på att Mona Sahlin och de rödgröna inte lyckas leverera ett förslag för jämnare uttag av föräldraledigheten, trots flertalet löften under de senaste åren.

En glädjande nyhet som kom under gårdagen var att löneskillnaderna mellan kvinnor och män har minskat mellan 2005 och 2009. Medlingsinstitutet kunde presentera siffror på att skillnaderna har minskat inom alla sektorer på arbetsmarknaden. Största förändringen har skett inom staten där kvinnors löner närmat sig männens med tre procentenheter. Men, fortfarande ligger den genomsnittliga kvinnolönen betydligt lägre än den för män – 25 700 mot 30 100.


Rödgrönt förslag slår fel

28 juli, 2010

Aftonbladet publicerade igår en debattartikel av Hillevi Engström, moderaternas jämställdhetspolitiska talesperson och Gunnar Axén, ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott. Artikeln belyser att de rödgrönas förslag att höja taket i den tillfälliga föräldrapenningen (vab) är något som bara kommer att gynna den tredjedelen av befolkningen med högst inkomster. Läs artikeln här.


På tal om kvinnor och män

12 juli, 2010

I förra veckan presenterade SCB sin skrift ”På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet”. Publikationen kommer ut vartannat år och syftar till att med statistik tydliggöra hur långt vi i Sverige har kommit i vårt jämställdhetsarbete.

Årets upplaga konstaterar att samhället har blivit mer jämställt, men att framstegen sker långsamt. Männens uttag av föräldrapenningen har ökat och ligger nu på 22 procent och andelen kvinnliga professorer på högskolorna har ökat. Men SCB konstaterar samtidigt att både utbildning och arbetsmarknad fortfarande är starkt könssegregerade och att löneskillnaderna mellan män och kvinnor består.


Jämställd i storstad

11 juni, 2010

I dag presenterade Moderaternas storstadspolitiska talesperson Anna König Jerlmyr och partisekreterare Per Schlingmann plattformen Tillvarata storstaden.  Anna har haft uppdrag att skapa en politik som tar tillvara storstädernas potential. Mångfald och jämställdhet är centrala utgångspunkter i plattformen och Anna skriver bland annat att:

Många storstadsbor ställer höga krav på jämställdhet. På arbetsplatsen, i skolan och förskolan. I relationen eller familjen. Men jämställdhet kommer inte av sig självt. Vi måste alla bidra till att förbättra kvinnors och mäns lika möjligheter. (…)

I storstäderna finns många kvinnor som kommit långt i yrkeslivet och många i ledande positioner. Många vill skaffa sig både utbildning och arbetslivserfarenhet innan de bildar familj. Eftersom vi börjar studera jämförelsevis sent betyder det att vi också får barn sent. Förstföderskorna i storstadsregionerna är i regel äldre än förstföderskorna ute i landet.

Föräldrar i storstäderna ställer därför höga krav på en jämställd fördelning av omsorgen av barnen och uppgifterna i hemmet . De har höga krav på att kunna kombinera familj och arbete. Kvinnor tar ut fyra femtedelar av föräldraledigheten. I storstäderna är det vanligare med föräldralediga fäder. Fler och fler män ser det som självklart att ansvara för hem och familj.

Moderaterna vill se en jämnare fördelning av föräldraförsäkringen. Barnen mår bra av en tidig relation med båda sina föräldrar och dessutom stärker det kvinnors ställning på arbetsmarknaden. Jämställdhetsbonusen är ett steg på vägen, men den kan utvecklas genom att exempelvis förenkla reglerna.

 

Utöver att förenkla och förstärka jämställdhetsbonusen föreslår Anna olika åtgärder för att säkra tillväxt, tillvarata mångfald, talang samt öka tryggheten. Läs gärna mer på Annas blogg och i DN.

Foto: Sylvia Rezania


Sverige – ett föregångsland för andra länder?

10 juni, 2010

På  International Herald Tribune’s första sida finns i dag artikeln ”In Sweden, fathers can have it all” om föräldralediga pappor i Sverige.  Även DN uppmärksammar artikeln. I många länder ses Sverige som ett föregångsland för jämställt föräldraskap, endast omsprunget av Island med dess tredjedelsdelade föräldraförsäkring. Det är glädjande att Sverige hör till de bästa i  kategorin och positivt om det kan inspirera till fortsatt utveckling i världen.

Men det är bara 22,3 % av föräldrapenningsdagarna som tas ut av män och med den takten kommer det att ta 51 år innan kvinnor och män delar lika på föräldraledigheten enligt TCO:s Pappa-index. Det är inte tillräckligt bra. 

Det är viktigt att ansvaret för barn delas av kvinnor och män. Med delat ansvar får barnen nära relationer till båda sina föräldrar. Det är tufft att växa upp i Sverige i dag och med två närvarande föräldrar blir tryggheten större. Män får ett mer närvarande föräldraskap och kvinnor får lika möjligheter på arbetsmarknaden när det obetalda hemarbetet delas lika. Med ökad jämställdhet blir alla vinnare. Läs också gärna Hillevis  inlägg om detta.

Föräldrar och barn


Pappor och barn

27 maj, 2010
Blir glad när jag ser Fredrik bli intervjuad om pappors föräldraansvar i Aftonbladet. Såklart barnets liv också blir mycket rikare med en nära relation till två föräldrar i stället för till endast en. Män måste ha lika goda möjligheter som kvinnor till en nära relation med sina barn. Och kvinnor måste ha lika möjligheter som män på arbetsmarknaden. Och – med ett mer jämställt föräldraskap skulle kvinnor och män vara borta från arbetslivet i lika stor utsträckning och då skulle även jämställdheten på arbetsmarknaden öka. Med ökad jämställdhet blir alla vinnare.
 

Tänker ofta på Kamratpostens undersökning från 2008 där tjejer och killar i åldern 8-15 år får frågan vem de helst pratar med när de blir ledsna. 40 procent svarar att de helst blir tröstade av mamma, 35 procent av en kompis eller någon annan, 11 procent har ingen de vill prata med.
 
10 procent av killarna vill prata med pappa och bara 5 procent av tjejerna! Pappa kommer sist.  Barnen väljer naturligtvis att anförtro sig till någon de har en nära relation till. Men om pappa inte tar lika stor del i föräldraansvaret för och har närhet till barnet så kommer han inte att bli en tröstande förälder.
 
Jag gläder mig åt den utveckling vi ser med föräldrar på lika villkor och vill fortsätta kämpa för den. I dag är småbarnspappor den grupp som jobbar mest av alla. Femtiotalsmannen som valde jobbet, pipan, öronlappsfåtöljen och tidningen framför barnen måste vi lämna bakom oss.  Vår tids förebild är alla ni pappor som finns där för era barn.  I min vision för ett jämställt Sverige kommer mamma och pappa på delad förstaplats för barnet!