Jämställdhet – mer än tomma ord

14 september, 2010

Nu är det slutspurt i valrörelsen och i mötet med er väljare får jag många frågor om vår jämställdhetspolitik. De rödgröna har hög svansföring i jämställdhetsfrågorna men det är vi som har politiken.

Alliansen har satsat tio gånger mer på jämställdhet än vad Socialdemokraterna gjorde under förra mandatperioden. Vi har skärpt kampen mot våld mot kvinnor, ökat kvinnors ekonomiska oberoende genom jobbskatteavdraget och gjort svarta jobb vita i en kvinnodominerad bransch. Alliansens reformer är breda och gör skillnad i människors vardag. Några exempel:

  • Med vårt jobbskatteavdrag har vårdbiträdet fått behålla mer av sin lön – motsvarande en hel månadslön extra. Det är arbetsmarknadens parter som ansvarar för kampen mot de strukturella löneskillnaderna men under tiden gör jobbskatteavdraget skillnad i plånboken och vardagen. Vi kommer att införa ett femte jobbskatteavdrag så snart ekonomin tillåter.
  • Vänsterpartierna vill utvidga ROT-avdraget och avskaffa vårt RUT-avdrag och gynnar därmed mansdominerade branscher på bekostnad av kvinnodominerade branscher. Deras politik leder till att tusentals människor, merparten kvinnor, riskerar att förlora jobbet eller tvingas tillbaka i svarta jobb med otrygga villkor.
  • De rödgröna har prataföräldraförsäkringen men väljer nu bort det i sitt valmanifest. Alliansen har valt en frivillig jämställdhetsbonus för att föräldrar ska dela mer lika på föräldraledigheten. Den vill de oppositionen avveckla och går till val helt utan politik för jämställt föräldraskap. Moderaterna och Alliansen vill fortsätta på denna väg och förbättra jämställdhetsbonusen.

Läs gärna hela min artikel om detta på Newsmill.

Annonser

Expressens valstuga och löner

3 september, 2010

Igår var Hillevi Engström hos Expressens valstuga vid Sergels torg och höll ett kort anförande och svarade på frågor från allmänheten. I sitt anförande berättade Hillevi om de satsningar som Alliansen gjort på jämställdhetsområdet. Sammanlagt uppgår de till 1,2 miljarder under mandatperioden. Hillevi pekade också på att Mona Sahlin och de rödgröna inte lyckas leverera ett förslag för jämnare uttag av föräldraledigheten, trots flertalet löften under de senaste åren.

En glädjande nyhet som kom under gårdagen var att löneskillnaderna mellan kvinnor och män har minskat mellan 2005 och 2009. Medlingsinstitutet kunde presentera siffror på att skillnaderna har minskat inom alla sektorer på arbetsmarknaden. Största förändringen har skett inom staten där kvinnors löner närmat sig männens med tre procentenheter. Men, fortfarande ligger den genomsnittliga kvinnolönen betydligt lägre än den för män – 25 700 mot 30 100.


På tal om kvinnor och män

12 juli, 2010

I förra veckan presenterade SCB sin skrift ”På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet”. Publikationen kommer ut vartannat år och syftar till att med statistik tydliggöra hur långt vi i Sverige har kommit i vårt jämställdhetsarbete.

Årets upplaga konstaterar att samhället har blivit mer jämställt, men att framstegen sker långsamt. Männens uttag av föräldrapenningen har ökat och ligger nu på 22 procent och andelen kvinnliga professorer på högskolorna har ökat. Men SCB konstaterar samtidigt att både utbildning och arbetsmarknad fortfarande är starkt könssegregerade och att löneskillnaderna mellan män och kvinnor består.


Oacceptabla attityder

14 juni, 2010

En av femton arbetsgivare är negativa till att anställa småbarnsföräldrar kan man läsa i en artikel i Aftonbladet. Källan är en undersökning som fackförbundet TCO har låtit Statistiska Centralbyrån göra. Roger Mörtvik på TCO säger ”Företagen väljer bort arbetskraft som är högutbildad, flexibel och kanske intresserad av att stanna kvar. Det är en dinosaurieattityd som gör att företagen på sikt inte kommer att kunna rekrytera den bästa arbetskraften”.

Undersökningen visar också att mammorna halkar efter andra kvinnor i löneutvecklingen. Detta är ett resultat av att kvinnor i högre utsträckning än män är de som tar ut föräldraledighet och vab-dagar. För att få ett jämnare uttag av föräldraledigheten vill TCO att jämställdhetsbonusen ska förenklas. Detta är också något som föreslås av Alliansens jämställdhetsgrupp.


Läs Alliansarbetsgruppens jämställdhetsrapport

21 maj, 2010
Här hittar ni Alliansarbetsgruppens jämställdhetsrapport som presenterades i GP i morse. Den finns även på Alliansens hemsida.

 


Tio alliansförslag för ökad jämställdhet

21 maj, 2010

Idag presenterar Hillevi Engström (M), tillsammans med Nyamko Sabuni (Fp), riksdagsledamöterna Annika Qarlsson (C) och Desirée Pethrus Engström (Kd), tio punkter för ökad jämställdhet från Alliansens jämställdhetsarbetsgrupps rapport. Läs artikeln  i GP. Vi kommer under dagen att lägga ut rapporten i sin helhet här.


Jämställda löner

28 april, 2010

I dag deltog Hillevi i SKTF:s seminarium om jämställda löner. I panelen fanns också Eva Nordmark (förbundsordförande, SKTF), Claes Stråth (GD, Medlingsinstitutet), Claes Borgström (S), Gudrun Schyman (FI).  Claes Stråth konstaterade att statistiken visade att de minsta löneskillnaderna mellan könen finns i kommunerna – men även de lägsta lönerna.  Diskussionen rörde sig dels kring osakliga löneskillnader men framför allt kring strukturella löneskillnader (befattningsskillnader och könssegregerad arbetsmarknad) alltså glastak och glasväggar på arbetsmarknaden. 

I den svenska modellen är det arbetsmarknadens parter som sätter lönerna och parterna behöver göra mer för att nå jämställda löner. Socialdemokraterna och FI förespråkade statliga bidrag och jämställdhetspotter. Hillevi talade om kommunpolitikernas arbetsgivaransvar för bättre villkor i välfärdssektorn.  Moderaterna har lyssnat till de som arbetar i välfärden och vi ser att det finns mycket kvalitetsförbättringar att göra där – de anställda är välfärdssektorns största tillgång och den måste tas till vara. 

Nästa punkt på agendan: Hillevi är nu på väg till Madrid för att representera Sverige på EU-ordförandemöte i morgon för att diskutera våld mot kvinnor – en av det spanska ordförandeskapets prioriterade frågor. 

SKTF-seminarium 20010-04-28