Borgström(s) överdrifter

18 september, 2010
Läste just på Svenska Dagbladets ledarblogg att socialdemokraten Claes Borgström sagt att de som försvarar RUT har en fruktansvärd människosyn. Detta är hårda ord. Menar Borgström, som är jämställdhetspolitisk talesperson för Socialdemokraterna, verkligen allvar med vad han säger? Visst, vi kan ha olika åsikter om RUT, men att säga att de som står upp för RUT har en fruktansvärd människosyn är att gå för långt.
 
RUT-avdraget har gjort svarta jobb vita och gör att kvinnor i tjänstesektorn nu får avtalsenliga löner, rimliga arbetsvillkor och rätt till socialförsäkringssystemets förmåner. I RUT-sektorn är dessutom många kvinnor chefer och ägare. Vi moderater står upp för RUT-avdraget. Det är verkligen inget att skämmas för – snarast tvärtom!
Annonser

Jämställdhet – mer än tomma ord

14 september, 2010

Nu är det slutspurt i valrörelsen och i mötet med er väljare får jag många frågor om vår jämställdhetspolitik. De rödgröna har hög svansföring i jämställdhetsfrågorna men det är vi som har politiken.

Alliansen har satsat tio gånger mer på jämställdhet än vad Socialdemokraterna gjorde under förra mandatperioden. Vi har skärpt kampen mot våld mot kvinnor, ökat kvinnors ekonomiska oberoende genom jobbskatteavdraget och gjort svarta jobb vita i en kvinnodominerad bransch. Alliansens reformer är breda och gör skillnad i människors vardag. Några exempel:

  • Med vårt jobbskatteavdrag har vårdbiträdet fått behålla mer av sin lön – motsvarande en hel månadslön extra. Det är arbetsmarknadens parter som ansvarar för kampen mot de strukturella löneskillnaderna men under tiden gör jobbskatteavdraget skillnad i plånboken och vardagen. Vi kommer att införa ett femte jobbskatteavdrag så snart ekonomin tillåter.
  • Vänsterpartierna vill utvidga ROT-avdraget och avskaffa vårt RUT-avdrag och gynnar därmed mansdominerade branscher på bekostnad av kvinnodominerade branscher. Deras politik leder till att tusentals människor, merparten kvinnor, riskerar att förlora jobbet eller tvingas tillbaka i svarta jobb med otrygga villkor.
  • De rödgröna har prataföräldraförsäkringen men väljer nu bort det i sitt valmanifest. Alliansen har valt en frivillig jämställdhetsbonus för att föräldrar ska dela mer lika på föräldraledigheten. Den vill de oppositionen avveckla och går till val helt utan politik för jämställt föräldraskap. Moderaterna och Alliansen vill fortsätta på denna väg och förbättra jämställdhetsbonusen.

Läs gärna hela min artikel om detta på Newsmill.


Expressens valstuga och löner

3 september, 2010

Igår var Hillevi Engström hos Expressens valstuga vid Sergels torg och höll ett kort anförande och svarade på frågor från allmänheten. I sitt anförande berättade Hillevi om de satsningar som Alliansen gjort på jämställdhetsområdet. Sammanlagt uppgår de till 1,2 miljarder under mandatperioden. Hillevi pekade också på att Mona Sahlin och de rödgröna inte lyckas leverera ett förslag för jämnare uttag av föräldraledigheten, trots flertalet löften under de senaste åren.

En glädjande nyhet som kom under gårdagen var att löneskillnaderna mellan kvinnor och män har minskat mellan 2005 och 2009. Medlingsinstitutet kunde presentera siffror på att skillnaderna har minskat inom alla sektorer på arbetsmarknaden. Största förändringen har skett inom staten där kvinnors löner närmat sig männens med tre procentenheter. Men, fortfarande ligger den genomsnittliga kvinnolönen betydligt lägre än den för män – 25 700 mot 30 100.


HQ Bank – ett varnande exempel?

1 september, 2010
Anna König Jerlmyr, moderat riksdagsledamot, har skrivit ett mycket bra inlägg i debatten om kvinnors representation och ställning i det svenska näringslivet. Debattartikeln publicerades i Expressen för ett par dagar sedan. Anna utgår ifrån den senaste tidens händelser i HQ Bank och de uttalanden som bankens grundare Mats Qviberg bland annat fällt om en kvinnlig styrelseledamot som ifrågasatt att banken var kraftigt övervärderad.
 
Fortfarande är det svenska näringslivet och finanssektorn till största delen männens reservat. Anna König Jerlmyr frågar sig med rätta vilka effekter en enkönad miljö har på kulturen och värderingarna i svenska företag. Att förändra den rådande situationen är något som borde ligga i allas intresse, inte minst näringslivets.

Replik på Claes Borgström

26 augusti, 2010

Hillevi Engström svarar i ett inlägg på Politikerbloggen på kritik från Socialdemokraternas jämställdhetspolitiska talesperson Claes Borgström. Alliansen har under de fyra senaste åren genomfört ett flertal viktiga reformer som gynnat jämställdheten i människors vardag. Jobbskatteavdraget gör det möjligt för ensamstående kvinnor att kunna klara sig på sin lön, våra reformer ger sjukskrivna kvinnor möjligheten att få arbetslivsinriktad rehabilitering och RUT-avdraget gör svarta jobb vita och ger kvinnor i tjänstesektorn rimliga arbetsvillkor.

Detta är viktiga reformer som Borgströms socialdemokrater varit emot från dag ett och i stora stycken vill riva upp vid en eventuell valseger. Detta är inte att förbättra jämställdheten i Sverige.


Vi satsar på att öka kvinnors företagande

24 augusti, 2010

Moderaterna och Alliansen vill fortsätta satsningarna för att öka kvinnors företagande i Sverige.  Kvinnor som vill starta eller utveckla företag ska få möjlighet till stöd inom affärs- och innovationsutveckling, i form av rådgivning, coachning, mentorskap, nätverk eller utbildning. Vi vill också fortsätta satsningen på ambassadörsnätverket för kvinnors företagande och verka för att fler kvinnor kommer in i svenska bolagsstyrelser. Alliansen vill satsa 100 miljoner kronor per år från 2011 och sammanlagt 400 miljoner kronor under mandatperioden.

Läs  mer om detta, vårt förslag om sänkt tjänstemoms i restaurangbranschen till samma nivå som för livsmedel och våra andra reformer inom företagande, entreprenörskap och innovation för nästa mandatperiod i Alliansens jobb- och företagspaket  och DN.


Varning för varsel – rödgröna hotar kvinnors jobb!

13 augusti, 2010

Såg på SVT att Almega har räknat fram att ungefär hälften av de anställda inom hushållsnära tjänster kan förlora sina jobb om RUT-avdraget avskaffas och att företag inom hushållsnära tjänster börjat skissa på varsellistor om de rödgröna skulle vinna valet och avskaffa RUT-avdraget. 75 procent av dem som fått jobb genom avdraget kom från arbetslöshet enligt Almega.

Vi införde RUT-avdraget för att bekämpa svartjobben. RUT är en viktig jämställdhetsreform. När arbetet och tjänsterna nu kan erbjudas på en vit marknad kan många kvinnor som tidigare inte haft tillgång till samhällets skyddsnät äntligen ta del av våra gemensamma trygghetssystem. Många kvinnor som tidigare arbetat svart jobbar nu vitt och har fått rätt till avtalsenlig lön, pension samt tillgång till vårt socialförsäkringssystem. Rätt till trygghet. 

Genom att ta bort RUT-reformen riskerar tusentals människor att förlora jobbet eller hamna i anställningar med oacceptabla villkor. De rödgröna vill under nästa mandatperiod utvidga ROT-avdraget i den mansdominerade byggsektorn men avskaffa RUT-avdraget som ger nya jobb och främjar företagande i en kvinnodominerad bransch. De väljer att främja mansdominerade branscher på bekostnad av kvinnodominerade branscher. Rätten till sjyssta arbetsvillkor och pension ska tydligen bara män – i verksamheter som omfattas av ROT-avdraget – ha enligt vänsterpartierna. Skattesubventioner är alltså okej när en man slipar ett golv, men inte när en kvinna dammsuger det?