Jämställdhet – mer än tomma ord

14 september, 2010

Nu är det slutspurt i valrörelsen och i mötet med er väljare får jag många frågor om vår jämställdhetspolitik. De rödgröna har hög svansföring i jämställdhetsfrågorna men det är vi som har politiken.

Alliansen har satsat tio gånger mer på jämställdhet än vad Socialdemokraterna gjorde under förra mandatperioden. Vi har skärpt kampen mot våld mot kvinnor, ökat kvinnors ekonomiska oberoende genom jobbskatteavdraget och gjort svarta jobb vita i en kvinnodominerad bransch. Alliansens reformer är breda och gör skillnad i människors vardag. Några exempel:

  • Med vårt jobbskatteavdrag har vårdbiträdet fått behålla mer av sin lön – motsvarande en hel månadslön extra. Det är arbetsmarknadens parter som ansvarar för kampen mot de strukturella löneskillnaderna men under tiden gör jobbskatteavdraget skillnad i plånboken och vardagen. Vi kommer att införa ett femte jobbskatteavdrag så snart ekonomin tillåter.
  • Vänsterpartierna vill utvidga ROT-avdraget och avskaffa vårt RUT-avdrag och gynnar därmed mansdominerade branscher på bekostnad av kvinnodominerade branscher. Deras politik leder till att tusentals människor, merparten kvinnor, riskerar att förlora jobbet eller tvingas tillbaka i svarta jobb med otrygga villkor.
  • De rödgröna har prataföräldraförsäkringen men väljer nu bort det i sitt valmanifest. Alliansen har valt en frivillig jämställdhetsbonus för att föräldrar ska dela mer lika på föräldraledigheten. Den vill de oppositionen avveckla och går till val helt utan politik för jämställt föräldraskap. Moderaterna och Alliansen vill fortsätta på denna väg och förbättra jämställdhetsbonusen.

Läs gärna hela min artikel om detta på Newsmill.

Annonser

Expressens valstuga och löner

3 september, 2010

Igår var Hillevi Engström hos Expressens valstuga vid Sergels torg och höll ett kort anförande och svarade på frågor från allmänheten. I sitt anförande berättade Hillevi om de satsningar som Alliansen gjort på jämställdhetsområdet. Sammanlagt uppgår de till 1,2 miljarder under mandatperioden. Hillevi pekade också på att Mona Sahlin och de rödgröna inte lyckas leverera ett förslag för jämnare uttag av föräldraledigheten, trots flertalet löften under de senaste åren.

En glädjande nyhet som kom under gårdagen var att löneskillnaderna mellan kvinnor och män har minskat mellan 2005 och 2009. Medlingsinstitutet kunde presentera siffror på att skillnaderna har minskat inom alla sektorer på arbetsmarknaden. Största förändringen har skett inom staten där kvinnors löner närmat sig männens med tre procentenheter. Men, fortfarande ligger den genomsnittliga kvinnolönen betydligt lägre än den för män – 25 700 mot 30 100.


Rödgrönt förslag slår fel

28 juli, 2010

Aftonbladet publicerade igår en debattartikel av Hillevi Engström, moderaternas jämställdhetspolitiska talesperson och Gunnar Axén, ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott. Artikeln belyser att de rödgrönas förslag att höja taket i den tillfälliga föräldrapenningen (vab) är något som bara kommer att gynna den tredjedelen av befolkningen med högst inkomster. Läs artikeln här.


Oacceptabla attityder

14 juni, 2010

En av femton arbetsgivare är negativa till att anställa småbarnsföräldrar kan man läsa i en artikel i Aftonbladet. Källan är en undersökning som fackförbundet TCO har låtit Statistiska Centralbyrån göra. Roger Mörtvik på TCO säger ”Företagen väljer bort arbetskraft som är högutbildad, flexibel och kanske intresserad av att stanna kvar. Det är en dinosaurieattityd som gör att företagen på sikt inte kommer att kunna rekrytera den bästa arbetskraften”.

Undersökningen visar också att mammorna halkar efter andra kvinnor i löneutvecklingen. Detta är ett resultat av att kvinnor i högre utsträckning än män är de som tar ut föräldraledighet och vab-dagar. För att få ett jämnare uttag av föräldraledigheten vill TCO att jämställdhetsbonusen ska förenklas. Detta är också något som föreslås av Alliansens jämställdhetsgrupp.


Jämställd i storstad

11 juni, 2010

I dag presenterade Moderaternas storstadspolitiska talesperson Anna König Jerlmyr och partisekreterare Per Schlingmann plattformen Tillvarata storstaden.  Anna har haft uppdrag att skapa en politik som tar tillvara storstädernas potential. Mångfald och jämställdhet är centrala utgångspunkter i plattformen och Anna skriver bland annat att:

Många storstadsbor ställer höga krav på jämställdhet. På arbetsplatsen, i skolan och förskolan. I relationen eller familjen. Men jämställdhet kommer inte av sig självt. Vi måste alla bidra till att förbättra kvinnors och mäns lika möjligheter. (…)

I storstäderna finns många kvinnor som kommit långt i yrkeslivet och många i ledande positioner. Många vill skaffa sig både utbildning och arbetslivserfarenhet innan de bildar familj. Eftersom vi börjar studera jämförelsevis sent betyder det att vi också får barn sent. Förstföderskorna i storstadsregionerna är i regel äldre än förstföderskorna ute i landet.

Föräldrar i storstäderna ställer därför höga krav på en jämställd fördelning av omsorgen av barnen och uppgifterna i hemmet . De har höga krav på att kunna kombinera familj och arbete. Kvinnor tar ut fyra femtedelar av föräldraledigheten. I storstäderna är det vanligare med föräldralediga fäder. Fler och fler män ser det som självklart att ansvara för hem och familj.

Moderaterna vill se en jämnare fördelning av föräldraförsäkringen. Barnen mår bra av en tidig relation med båda sina föräldrar och dessutom stärker det kvinnors ställning på arbetsmarknaden. Jämställdhetsbonusen är ett steg på vägen, men den kan utvecklas genom att exempelvis förenkla reglerna.

 

Utöver att förenkla och förstärka jämställdhetsbonusen föreslår Anna olika åtgärder för att säkra tillväxt, tillvarata mångfald, talang samt öka tryggheten. Läs gärna mer på Annas blogg och i DN.

Foto: Sylvia Rezania


Sverige – ett föregångsland för andra länder?

10 juni, 2010

På  International Herald Tribune’s första sida finns i dag artikeln ”In Sweden, fathers can have it all” om föräldralediga pappor i Sverige.  Även DN uppmärksammar artikeln. I många länder ses Sverige som ett föregångsland för jämställt föräldraskap, endast omsprunget av Island med dess tredjedelsdelade föräldraförsäkring. Det är glädjande att Sverige hör till de bästa i  kategorin och positivt om det kan inspirera till fortsatt utveckling i världen.

Men det är bara 22,3 % av föräldrapenningsdagarna som tas ut av män och med den takten kommer det att ta 51 år innan kvinnor och män delar lika på föräldraledigheten enligt TCO:s Pappa-index. Det är inte tillräckligt bra. 

Det är viktigt att ansvaret för barn delas av kvinnor och män. Med delat ansvar får barnen nära relationer till båda sina föräldrar. Det är tufft att växa upp i Sverige i dag och med två närvarande föräldrar blir tryggheten större. Män får ett mer närvarande föräldraskap och kvinnor får lika möjligheter på arbetsmarknaden när det obetalda hemarbetet delas lika. Med ökad jämställdhet blir alla vinnare. Läs också gärna Hillevis  inlägg om detta.

Föräldrar och barn


Läs Alliansarbetsgruppens jämställdhetsrapport

21 maj, 2010
Här hittar ni Alliansarbetsgruppens jämställdhetsrapport som presenterades i GP i morse. Den finns även på Alliansens hemsida.